Bir araştırma ekibi olarak görev yapan kuruluşumuz personeli, üniversitedeki laboratuvarlarda 2009 yılından bu yana hidroşekillendirme prosesiyle ilgili araştırma projeleri yapmakta ve deneysel çalışmalar yürütmektedir. 2012 yılından buyanada hidro-şekillendirme preslerindeki en kritik eleman olan basınç yükselticileri geliştirme konusundaki çalışmalarla kurulan şirket üzerinden devam etmektedirler. Ayrıca kuruluş ortakları yaptıkları projeler kapsamında üniversiteye satın aldıkları Abaqus ve Ls-Dyna SEA yazılımlarında hidroşekillendirme prosesinin analizleri konusunda derin bir tecrübeye sahiptir. Kuruluşumuz üniversitede yaptığı bilimsel ve Ar-Ge çalışmalarının sonuçlarını sanayiye aktararak nitelikli ve yenilikçi ürün haline dönüştürmeyi amaçlamaktadır.



Yüksek basınç test sistemleri tasarım ve imalatı

Hidrosekillendirme sistem tasarımı ve imalatı

Basınç yükseltici imalatı

Şişirme ile Bombe imalatı için presler